Την Τετάρτη 12/6/2024 ο ιατρός συμμετείχε με ομιλία για το σοβαρό άσθμα στα εκπαιδευτικά μαθήματα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας. Στην ημερίδα συμμετείχε επίσης ο Δ/

Με την δημοσίευση των οδηγιών αυτών ολοκληρώνεται μία επίπονη αλλά ευχάριστη προσπάθεια της ομάδας ΠΦΥ, αποτέλεσμα της συνεργασίας των πνευμονολόγων του δημόσιου και ιδ

Το Κινεζικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών δημοσίευσε στις 24/2/2020 στο περιοδικό JAMA τη μεγαλύτερη σειρά περιστατικών που αφορούν τη νόσο του κορονοϊού 2019 (COVID-19) στην

Μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη αναδεικνύει την συχνότητα της καπνιστικής συνήθειας παγκοσμίως. Η μελέτη έγινε με στοιχεία τις τελευταίας 25ετίας (1990-2015) από 195 χώρες συμπερι