To παρακάτω κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της ανακοίνωσης της Επιτροπής Ελέγχου Καπνίσματος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρίας (ERS Tobacco Control Committee).

IQOS & ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

IQOS. Η παρακολούθηση των επιπτώσεων τους και η ανάπτυξη κατάλληλης νομοθεσίας είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ενημέρωση των καταναλωτών.

Το IQOS και τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού φαίνεται ότι αντιπροσωπεύουν μια νέα προσπάθεια διαιώνισης της καπνιστικής συνήθειας και διατήρησης των κερδών των καπνοβιομηχανιών, όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια με άλλες τακτικές πχ τσιγάρα light, φίλτρα κ.α.

Τι είναι τα Θερμαινόμενα Προϊόντα Καπνού?

Ανάπτυξη & Επιπτώσεις

Τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού είναι ένα νέο σύστημα χορήγησης νικοτίνης το οποίο παρουσιάζεται από την καπνοβιομηχανία ως “προϊόν που ζεσταίνει – δεν καίει”.

Τα προϊόντα αυτά αποτελούνται από μία βάση-υποδοχέα η οποία θερμαίνει μία ράβδο (Stick) καπνού. Η καπνοβιομηχανία επιδιώκει ενεργά την προώθηση των προϊόντων αυτών όπως το ICOS το BLOW και το RIVO.

Τα IQOS ICOS είναι λιγότερα επικίνδυνα από την συνεχίση του καπνίσματος

Η έρευνα της καπνοβιομηχανίας ισχυρίζεται μείωση των βλαβών κατά 90-95%.

Συμφώνα με ένα δελτίο τύπου της καπνοβιομηχανίας το βασικό συστατικό των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού είναι το νερό, ενώ το κύριο συστατικό των συμβατικών τσιγάρων είναι η πίσσα.

Με τον τρόπο αυτό η καπνοβιομηχανία ισχυρίζεται ότι υπάρχει 90-95% μείωση των βλαβερών ουσιών και της τοξικότητας των προϊόντων αυτών.

Διερευνώντας βαθύτερα την έρευνα των καπνοβιομηχανιών στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού.

Οι καπνοβιομηχανίες δεν ενημερώνουν το κοινό για το γεγονός ότι κάποια βλαβερά συστατικά βρέθηκαν σε αυξημένες συγκεντρώσεις στις μελέτες τους όπως πχ. αιωρούμενα σωματίδια, πίσσα, ακεταλδεύδη (καρκινογόνο), ακριλαμίδη (δυνητικό καρκινογόνο) και ένας μεταβολίτης ακρολεΐνης που είναι τοξικός και ερεθιστικός 2-6.

Μερικές μελέτες βρήκαν πολύ αυξημένες συγκεντρώσεις φορμαλδεΰδης (ενός δυνητικά καρκινογόνου) στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα 7-8.

Ανεξάρτητες μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει ένα ουσιωδώς αυξημένο ρίσκο από αυτό που ισχυρίζεται η καπνοβιομηχανία.

Ιστορικά υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι οι μελέτες που γίνονται ή χρηματοδοτούνται από την καπνοβιομηχανία δεν μπορούν να είναι αξιόπιστες 9-13. Πρώην υπάλληλοι ή εντολείς καπνοβιομηχανιών έχουν περιγράψει λεπτομερώς σοβαρές παρατυπίες στα κλινικά πειράματα πάνω στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού που έγιναν από αυτές 14.

Ανεξάρτητες έρευνες έχουν δείξει ότι η ακρολεΐνη (τοξική και ερεθιστική ουσία) μειώνεται μόνο κατά 18%, η φολμαδεΰδη ( δυνητικό καρκινογόνο) κατά 26%, η βενζαλδεΰδη (δυνητικό καρκινογόνο) κατά 50% και τα επίπεδα των TSNAs (καρκινογόνα) ανιχνεύονται στο 1/5 σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα 16.

Επιπλέον η δυνητικά καρκινογόνος ουσία ακεναφθένη ανιχνεύεται σε τουλάχιστον 3 φορές υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα15 και τα επίπεδα της νικοτίνης και της πίσσας έχουν βρεθεί να είναι σχεδόν ίδια με αυτά των συμβατικών τσιγάρων 17.

Μια πειραματική μελέτη σε ζώα βρήκε ότι η έκθεση στο ICOS οδήγησε στη μείωση κατά 60% της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων, ποσοστό συγκρίσιμο με αυτό που προκαλεί το συμβατικό τσιγάρο 19.

Τέλος, μια μελέτη βρήκε ότι οι χρήστες των iCOS μπορεί να έχουν την ανάγκη να καπνίζουν σε ένα τόσο γρήγορο ρυθμό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη πρόσληψη καρβονιλίων (δυνητικά καρκινογόνα) και νικοτίνης προκαλώντας έτσι υψηλά επίπεδα εξάρτησης από την νικοτίνη 19.

IQOS και θερμαινόμενα προϊόντα καπνού ...όλη η αλήθεια.
Inage Source: Freepik

Τι συνιστά η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία.

Ακόμα και αν τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού πιθανώς είναι λιγότερο βλαβερά για τους καπνιστές, παρ ‘όλα αυτά παραμένουν βλαβερά και εθιστικά σε υψηλό βαθμό, και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ότι οι καπνιστές θα “μεταφερθούν” στα προϊόντα αυτά αντί να διακόψουν το τσιγάρο.

Η ευρωπαϊκή πνευμονολογική εταιρεία δεν μπορεί να προτείνει κανένα προϊόν το οποίο είναι βλαβερό στους πνεύμονες καi στην υγεία των ανθρώπων.

Ηλεκτρονικά τσιγάρα. Πολλά περιέχουν χημικές ουσίες, που προκαλούν καρκίνο
Inage Source: Freepik

Γιατί η ERS κάνει αυτή την σύσταση;

Η ERS (European Respiratory Society) και άλλοι ιατρικοί οργανισμοί κάνουν συστάσεις σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές έρευνες και τα δεδομένα για την υγεία.

Συγκεκριμένα, η ERS και άλλοι ιατρικοί φορείς εκφράζουν ανησυχία για τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων λόγω του υψηλού κινδύνου που μπορεί να συνεπάγεται για την υγεία των χρηστών.

Τα Θερμαινόμενα προϊόντα καπνού:

1. Είναι βλαβερά και εθιστικά.

2. Υπονομεύουν την επιθυμία των καπνιστών να διακόψουν το κάπνισμα.

3. Υπονομεύουν την επιθυμία των πρώην καπνιστών να παραμείνουν ελεύθεροι καπνού.

4. Είναι ένα πειρασμός για τους μη καπνιστές και τους νέους ανθρώπους.

5. Ενέχουν ένα κίνδυνο απομυθοποίησης της βλαβερής καπνιστικής συνήθειας.

6. Ενέχουν ένα κίνδυνο ταυτόχρονης χρήσης τους με τα συμβατικά τσιγάρα.

Είναι δελεαστικό να προτείνουμε στους καπνιστές να μεταφερθούν στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού χωρίς να σκεφτόμαστε όλες τις συνέπειες. Η εμπειρία μας πχ με τα τσιγάρα φίλτρου και τα lights («ελαφριά») έδειξαν ότι τα ‘’ πιο ασφαλή προϊόντα’’ υπονομεύουν την επιθυμία των καπνιστών να διακόψουν και δεν έχουν βελτιώσει την υγεία των καπνιστών 20.

Παρακάτω παραθέτουμε αναφορές της καπνοβιομηχανίας για τα ‘’ασφαλέστερα προϊόντα’’: «Οι καπνιστές που θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα θα πρέπει να αποθαρρύνονται ή θα πρέπει τουλάχιστον να συντηρούμε την αγορά μακροχρόνια. 21.

Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι 2-3 στους 4 καπνιστές θέλουν να κόψουν το τσιγάρο22 και σχεδόν όλοι οι καπνιστές μετάνιωσαν που ξεκίνησαν το τσιγάρο23. Επίσης, πολλοί καπνιστές θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα επειδή θέλουν να κερδίσουν τον έλεγχο της ζωής τους 25,26 και να θεραπευτούν από την εξάρτηση της νικοτίνης – αυτό δεν θα συμβεί αν αλλάξουν στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού.

Επιπλέον, δεν έχουμε αποδείξεις ότι τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού είναι αποτελεσματικά σαν βοήθημα για τη διακοπή του καπνίσματος.

Συμπεράσματα

Τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, το κάπνισμα συμβατικών τσιγάρων , και η χρήση καπνού για στοματική ή ρινική χρήση είναι όλα εθιστικά και καρκινογόνα στους ανθρώπους.

Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε να γίνεται συζήτηση σχετικά με τα νέα προϊόντα καπνού ώστε να αποσπόμαστε από την βασική μας υποχρέωση: να προωθούμε ρυθμιστικά μέτρα που ξέρουμε ότι είναι αποτελεσματικά ώστε να μειώσουμε το κάπνισμα και να υποστηρίξουμε αυτούς που θέλουν να απαλλαγούν από αυτό.

IQOS και θερμαινόμενα προϊόντα καπνού ...όλη η αλήθεια.
Inage Source: Freepik

Βιβλιογραφία

Gilcrist M. Heat-not-burn products. Scientific Assessment of Risk Reduction. In: International PM, ed. Global Tobacco and Nicotine Forum 2015 Annual Meeting Sept 17, 2015

Szostak J, Boue S, Talikka M, et al. Aerosol from Tobacco Heating System 2.2 has reduced impact on mouse heart gene expression compared with cigarette smoke. Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association 2017;101:157-67. doi: 10.1016/j.fct.2017.01.013 [published Online First: 2017/01/24]

Tricker AR, Stewart AJ, Leroy CM, et al. Reduced exposure evaluation of an Electrically Heated Cigarette Smoking System. Part 3: Eight-day randomized clinical trial in the UK. RegulToxicolPharmacol 2012;64(2 Suppl):S35-S44.

Tricker AR, Jang IJ, Martin LC, et al. Reduced exposure evaluation of an Electrically Heated Cigarette Smoking System. Part 4: Eight-day randomized clinical trial in Korea. RegulToxicolPharmacol 2012;64(2 Suppl):S45-S53.

Tricker AR, Kanada S, Takada K, et al. Reduced exposure evaluation of an Electrically Heated Cigarette Smoking System. Part 5: 8-Day randomized clinical trial in Japan. RegulToxicolPharmacol 2012;64(2 Suppl):S54-S63.

Tricker AR, Kanada S, Takada K, et al. Reduced exposure evaluation of an Electrically Heated Cigarette Smoking System. Part 6: 6-Day randomized clinical trial of a menthol cigarette in Japan. RegulToxicolPharmacol 2012;64(2 Suppl):S64-S73.

Urban HJ, Tricker AR, Leyden DE, et al. Reduced exposure evaluation of an Electrically Heated Cigarette Smoking System. Part 8: Nicotine bridging–estimating smoke constituent exposure by their relationships to both nicotine levels in mainstream cigarette smoke and in smokers. RegulToxicolPharmacol 2012;64(2 Suppl):S85-S97.

Stabbert R, Voncken P, Rustemeier K, et al. Toxicological evaluation of an electrically heated cigarette. Part 2: Chemical composition of mainstream smoke. JApplToxicol 2003;23(5):329-39.

Proctor RN. Golden Holocaust. Origins of the Cigarette Catastrophe and the Case for Abolition. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press 2011.

Barnes DE, Hanauer P, Slade J, et al. Environmental tobacco smoke. The Brown and Williamson documents. JAMA 1995;274(3):248-53.

Hong MK, Bero LA. How the tobacco industry responded to an influential study of the health effects of secondhand smoke. BMJ 2002;325(7377):1413-16.

Barnes DE, Bero LA. Industry-funded research and conflict of interest: an analysis of research sponsored by the tobacco industry through the Center for Indoor Air Research. JHealth PolitPolicy Law 1996;21(3):515-42.

Barnes DE, Bero LA. Why review articles on the health effects of passive smoking reach different conclusions. JAMA 1998;279(19):1566-70.

Reuters Investigates. The Philip Morris files. 2017.

Auer R, Concha-Lozano N, Jacot-Sadowski I, et al. Heat-Not-Burn Tobacco Cigarettes: Smoke by Any Other Name. JAMA internal medicine 2017;177(7):1050-52. doi: 10.1001/jamainternmed.2017.1419 [published Online First: 2017/05/23]

Bekki K, Inaba Y, Uchiyama S, et al. Comparison of Chemicals in Mainstream Smoke in Heat-not-burn Tobacco and Combustion Cigarettes. Journal of UOEH 2017;39(3):201-07. doi: 10.7888/juoeh.39.201 [published Online First: 2017/09/15]

Li X, Luo Y, Jiang X, et al. Chemical Analysis and Simulated Pyrolysis of Tobacco Heating System 2.2 Compared to Conventional Cigarettes. Nicotine Tob Res 2018 doi: 10.1093/ntr/nty005 [published Online First: 2018/01/11]

Nabavizadeh P, Liu J, Ibrahim S, et al. Poster presentation: Inhalation of Heat-Not-Burn Tobacco Aerosol Impairs Vascular Endothelial Function: Center for Tobacco Control Research and Education, 2017.

Davis B, Williams M, Talbot P. iQOS: evidence of pyrolysis and release of a toxicant from plastic. Tob Control 2018 doi: 10.1136/tobaccocontrol-2017-054104 [published Online First: 2018/03/15]

Harris JE, Thun MJ, Mondul AM, et al. Cigarette tar yields in relation to mortality from lung cancer in the cancer prevention study II prospective cohort, 1982-8. Bmj 2004;328(7431):72. doi: 10.1136/bmj.37936.585382.44 [published Online First: 2004/01/13]

Cunningham R. Smoke and mirrors : the Canadian tobacco war. Note on: Creative Research group, Project Viking, Volume 11: An Attitudinal Model of Smoking, 1986, February- March, prepared for Imperial Tobacco Limited (Canada). International Development Reasearch Center1996.

Rosendahl Jensen H, Davidsen M, Ekholm M, et al. Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017. (National Health Survey 2017). www.sst.dk. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S: Danish National Board of Health, 2018.

Sansone N, Fong GT, Lee WB, et al. Comparing the Experience of Regret and Its Predictors Among Smokers in Four Asian Countries: Findings From the ITC Surveys in Thailand, South Korea, Malaysia, and China. NicotineTobRes 2013;15(10):1663-72.

Fong GT, Hammond D, Laux FL, et al. The near-universal experience of regret among smokers in four countries: findings from the International Tobacco Control Policy Evaluation Survey. NicotineTobRes 2004;6 Suppl 3:S341-S51.

McCaul KD, Hockemeyer JR, Johnson RJ, et al. Motivation to quit using cigarettes: a review. Addict Behav 2006;31(1):42-56. doi: 10.1016/j.addbeh.2005.04.004 [published Online First: 2005/05/27]

Ahluwalia JS, McNagny SE, Clark WS. Smoking cessation among inner-city African Americans using the nicotine transdermal patch [see comments]. J GenIntern Med 1998;13(1):1-8.

Edwards R, Tu D, Newcombe R, et al. Achieving the tobacco endgame: evidence on the hardening hypothesis from repeated cross-sectional studies in New Zealand 2008-2014. Tob Control 2017;26(4):399-405. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2015-052860 [published Online First: 2016/07/07]

Eriksen M, Mackay J, Ross H. The Tobacco Atlas: American Cancer Society. 250 Williams Street. Atlanta, Georgia, 30303 USA 2012.

Bommel‚ J, Nagelhout GE, Kleinjan M, et al. Prevalence of hardcore smoking in the Netherlands between 2001 and 2012: a test of the hardening hypothesis. BMCPublic Health 2016;16

Reid JL, Rynard VL, Czoli CD, et al. Who is using e-cigarettes in Canada? Nationally representative data on the prevalence of e-cigarette use among Canadians. PrevMed 2015;81:180-83.

Christensen T, Welsh E, Faseru B. Profile of e-cigarette use and its relationship with cigarette quit attempts and abstinence in Kansas adults. Prev Med 2014;69:90-4. doi: 10.1016/j.ypmed.2014.09.005 [published Online First: 2014/09/18]

Lund I, Scheffels J. Adolescent tobacco use practices and user profiles in a mature Swedish moist snuff (snus) market: Results from a school-based cross-sectional study. Scand J Public Health 2016 doi: 10.1177/1403494816656093 [published Online First: 2016/06/25]

Wells Fargo: Probability Of PM/MO Combo Now Higher – iQOS Remains A Key Catalyst & Is Driving Transformative Growth. Wells Fargo Securities, LLC, 18. 12. 2016.

Answer given by Mr Andriukaitis on behalf of the Commission, Parliamentary questions, available at: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2016-009191&language=ES#def1 9 January 2017

Statement on the toxicological evaluation of novel heatnot-burn tobacco products, COMMITTEES ON TOXICITY, CARCINOGENICITY AND MUTAGENICITY OF CHEMICALS IN FOOD, CONSUMER PRODUCTS AND THE ENVIRONMENT (COT, COC and COM), 11 December 2017.

LaVito A. In high-stakes votes, FDA advisors say evidence doesn’t back Philip Morris’ claims. CNBC Health Care 25.01.2018.

WHO. International Agency for Research on Cancer. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. 2014.

IARC. IARC strenghthens its findings on several carcinogenic personal habits and household exposure, World Health Organisation, International Agency for Research on Cancer, 02 November 2009.

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Το κάπνισμα είναι η κύρια αιτία πολλών πνευμονολογικών νοσημάτων που μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Αυτά τα νοσήματα μπορούν να περιλαμβάνουν τον καρκίνο των πνευμόνων, τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), τον ασθμό, τη χρόνια βρογχίτιδα, την εμφύτευση βακτηριδίων και άλλες μορφές ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος.