Τα συμπτώματα αυτά δεν μπορεί να οφείλονται σε φυσιολογικά αίτια. Στην Ελλάδα περισσότερο από 1.000.000 άνθρωποι πάσχουν από άσθμα ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια αλλά σ

Μία νέα μελέτη έδειξε ότι σχεδόν τα μισά παιδιά που διαγνώστηκαν με άσθμα και λαμβάνουν θεραπεία, πιθανώς να μην πάσχουν από τη νόσο αυτή. Κύρια αιτία η εξέταση από μη ειδι

Μία νέα μελέτη έδειξε ότι η πλειοψηφία των γονιών που έχουν παιδιά με άσθμα δεν γνωρίζουν σημαντικές λεπτομέρειες για την αγωγή που τους έχει χορηγηθεί από τους ιατρούς τ