Την Τετάρτη 12/6/2024 ο ιατρός συμμετείχε με ομιλία για το σοβαρό άσθμα στα εκπαιδευτικά μαθήματα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας. Στην ημερίδα συμμετείχε επίσης ο Δ/

Την Τετάρτη 12/6/2024 ο ιατρός συμμετείχε με ομιλία για το σοβαρό άσθμα στα εκπαιδευτικά μαθήματα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας. Στην ημερίδα συμμετείχε επίσης ο Δ/

Με την δημοσίευση των οδηγιών αυτών ολοκληρώνεται μία επίπονη αλλά ευχάριστη προσπάθεια της ομάδας ΠΦΥ, αποτέλεσμα της συνεργασίας των πνευμονολόγων του δημόσιου και ιδ